produkty Skupina programů Quickfinder Quickfinder professional
Systémové předpoklady
ABEG®-Quickfinder professional
CAE Software pro konstrukci a projektování dle technických a ekonomických měřítek

Konstruovat s ohledem na optimální náklady

ABEG®-Quickfinder professional Vám nabízí kompletní webové prostředí k výpočtu a dimenzování běžných strojních součástí. Jako první software na trhu zohledňuje technická i ekonomická kritéria.

Dimenzování valivých ložisek – inovační a přesahující jednotlivé výrobce

Sestava valivých ložisek programu ABEG®-Quickfinder professional pracuje zcela nezávisle na jednotlivých výrobcích. Vypočítejte si podle normy DIN ISO 281 to správné ložisko a s ABEG® určíte vhodnou výkonnostní třídu! Tak dosáhnete ve výběru a výpočtu na celý světový trh valivých ložisek a vyhnete se předimenzování nebo naopak poddimenzování ve výkonu a také v ceně.

Žádné náklady na instalaci a vždy v nejnovější verzi.

Jako typickou webovou aplikaci na bázi JAVATM budete mít kdykoliv k dosažení aktuální metody výpočtů a parametrů. Žádná instalace, žádná aktualizace,  žádné problémy. Tak Vám zůstává více času pro Vaši konstrukční práci.
  
Až 10krát rychleji u cíle

Díky intuitivnímu zacházení a lehce srozumitelnému uživatelskému vedení se můžete bez dlouhého zaučování ihned připojit. Dokumentaci pro záruku kvality a povinnost doložit ISO 9000 získáte jednoduchým stisknutím tlačítka. Díky simulaci v 2D a 3D poznáte ihned kritická místa aplikace a můžete je příslušně upravit.

Rozsah výkonu ABEG®-Quickfinder professional

 

Výpočet hřídelí

dle DIN 743

Výpočet valivých ložisek

dle DIN ISO 281 a ABEG

Výpočet čelních ozubených kol

dle DIN 3990 a dalších norem

Výpočet pro pero (tažná pružina, tlačná pružina) 

nach DIN EN 13906-1 und DIN EN 13906-2

Spojení hřídel-náboj (lisované uložení, zalícované pero, ozubená hřídel, hřídel s jemným drážkováním, drážkovaná hřídel)

 

Výpočet uložení

dle DIN ISO 286

Dimenzování hřídelí

dle Niemann

Výpočet tvrdosti

dle DIN 50150

Na začátek stránky
můjABEG® Přihlášení
 
Registrovat  
Průmyslová kluzná ložiska
Kluzná ložiska zůstávají pro svoji jednoduchost, snadnější montáž, demontáž či opravy a zejména schopnost přenášet nárazová zatížení velmi důležitou součástí u mnoha strojů. Kluzná ložiska se vyrábějí z různých materiálů, např. bronzu, slinutého bronzu, kompozitu PTFE apod.

31. März 2014
 více
Koncepce služeb ABEG také v České republice
Koncepce služeb ABEG a počítačový program Quickfinder Professional mají již své zastoupení i v České republice. Na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava byla dne 17.3.2008 představena činnost a nabídka skupiny ABEG-Holding.

27. März 2008
 více
Samostavitelná naklápěcí ložiska pro vysoké výkonnostní požadavky
Ložiska s válcovými tělesy se vyznačují formovatelností korpusu valivého ložiska a jsou vhodná pro použití v mechanických nasazeních s vysokým zatížením.

17. Dezember 2007
 více
1 - 3  > 
31. März 2014 zavřít [X]
Průmyslová kluzná ložiska
Kluzná ložiska zůstávají pro svoji jednoduchost, snadnější montáž, demontáž či opravy a zejména schopnost přenášet nárazová zatížení velmi důležitou součástí u mnoha strojů. Kluzná ložiska se vyrábějí z různých materiálů, např. bronzu, slinutého bronzu, kompozitu PTFE apod.
27. März 2008 zavřít [X]
Koncepce služeb ABEG také v České republice
Koncepce služeb ABEG a počítačový program Quickfinder Professional mají již své zastoupení i v České republice. Na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava byla dne 17.3.2008 představena činnost a nabídka skupiny ABEG-Holding.

 Na přednášce, kterou vedl p. Dr. Krystian Ternka, manažer pro východní Evropu, byly studentům a vzdělávacím pracovníkům představeny možnosti a novinky v oblasti valivých ložisek a lineární techniky při využití inovační metody ABEG a softwaru Quickfinder Professional, využitelného při konstrukci strojů.

 Mezi hlavní body semináře, který se uskutečnil pod patronací p. prof. Horsta Gondeka, patřily tyto oblasti:
1) ABEG – koncepce pro komplexní pořizování ložisek a inovační metoda projektování strojních součástí
2) Příklady použití ABEG na základě valivých ložisek
3) Příklady výpočtů s programem Quickfinder
4) Novinky v technologiích valivých ložisek - mazání, těsnění, povrchové  opracování
5) Quickfinder Professional -  počítačový CAD program

 Na základě představených možností byla dohodnuta další spolupráce s Technickou univerzitou Ostrava. Pedagogičtí pracovníci projevili zájem o využití softwaru Quickfinder Professional při vzdělávací práci se studenty. Po podepsání dohody o bezplatném využití
Quickfinder Professional pro pedagogické účely bude možné tento software na škole používat.

17. Dezember 2007 zavřít [X]
Samostavitelná naklápěcí ložiska pro vysoké výkonnostní požadavky
Ložiska s válcovými tělesy se vyznačují formovatelností korpusu valivého ložiska a jsou vhodná pro použití v mechanických nasazeních s vysokým zatížením.

Spektrum produktů lze rozdělit do různých typů ložisek:  např. válečková, kuželíková, soudečková, axiální, apod. Tato ložiska patř již dlouho k portfoliu výrobků u  Findling Wälzlager. Dle technického vývoje jsou soustavně přijímány další novinky.
 
Do jaké míry mohou uživatelé z těchto  „novinek“ profitovat, lze při určení potřebné výkonnostní třídy, podle postupů ABEG, rychle a snadno zjistit. Základem je zde rozdělení produktů do čtyř výkonnostních tříd ABEG: Premium, Supra, Eco a EasyRoll. Kde je požadována nejvyšší zatížitelnost a kde může docházet k chybám v souososti z důvodu průhybu hřídelí, bývají zvolena soudečková ložiska, např.  ve stavebních strojích, hnacích mechanismech, ve výrobě papíru, vstřikovacích a válcovacích strojích, jeřábech a v jiných oblastech těžkého strojírenství.  Vysoká únosnost bývá dosažena skrze dvě paralelní  valivé dráhy s velkým průměrem a s co největším počtem kontaktních bodů mezi valivým tělesem a vodícím kroužkem. Kulovitá forma valivé dráhy vnějšího kroužku umožňuje úhlovou nastavitelnost, jakož i možnost pojmout jak radiální tak i axiálního zatížení.
Chyba v souososti vpředem dané oblasti od 1,5 -2 stupně vede k malým funkčním defektům nebo  škodám s ohledem na životnost.
Právě v těchto případech bývají díky technickým inovacím dosahována stále nová zlepšení výkonnosti, ale také vylepšení v konstrukci klecí (k dispozici jsou provedení klecí : ocel, plast – polyamid, mosaz). Tato vylepšení vedou k vyšší životnosti.
Hlavním kritériem pro životnost je však kvalita oceli valivého ložiska; nové slitiny a zkušenosti zpracování umožňují, že standardní produkty jsou projektovány až do 200°C provozní teploty.
 
Dobrý, lepší, Premium -  nikdo nepřináší více
Findling Wälzlager rozšířil svůj sortiment o novou generaci soudečkových ložisek v ABEG-výkonnostní třídě Premium. Tato ložiska nabízí nejvyšší únosnost na trhu a lze je doporučit všem uživatelům, u kterých tyto produkty patří k rozhodujícím součástem nějakého zařízení.  Často však nebývá možná životnost produktů třídy Premium zcela využita. Zde se nabízí použití ložisek třídy Supra nebo Eco, které optimalizují ekonomickou efektivnost při splnění požadovaných výkonnostních parametrů, neboť mezi výkonnostními třídami existují výrazné rozdíly v nákladech na pořízení. Také u produktů Supra byl sortiment doplněn o nové E-provedení a o provedení pro vibrační stroje. Utěsněná soudečková ložiska v provedení 2RS chrání ložisko  před nečistotami a jsou v běžných případech předmazaná a nevyžadují údržbu.  Toto je také zajímavý aspekt z hlediska hospodárnosti, protože obdržíte tuk již v ložisku a snížíte tak spotřebu maziva.