Koncepce poskytování služeb

Co dělat, jestliže se náklady na nejlépe navržený výrobek zdají být již neredukovatelné? Musí se hledat někdo, kdo se vyzná v celosvětové džungli ložiskového trhu. My Vám ukážeme skryté možnosti.

Na začátek stránky
můjABEG® Přihlášení
 
Registrovat  
Průmyslová kluzná ložiska
Kluzná ložiska zůstávají pro svoji jednoduchost, snadnější montáž, demontáž či opravy a zejména schopnost přenášet nárazová zatížení velmi důležitou součástí u mnoha strojů. Kluzná ložiska se vyrábějí z různých materiálů, např. bronzu, slinutého bronzu, kompozitu PTFE apod.

March 31, 2014
 více
Koncepce služeb ABEG také v České republice
Koncepce služeb ABEG a počítačový program Quickfinder Professional mají již své zastoupení i v České republice. Na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava byla dne 17.3.2008 představena činnost a nabídka skupiny ABEG-Holding.

March 27, 2008
 více
Samostavitelná naklápěcí ložiska pro vysoké výkonnostní požadavky
Ložiska s válcovými tělesy se vyznačují formovatelností korpusu valivého ložiska a jsou vhodná pro použití v mechanických nasazeních s vysokým zatížením.

December 17, 2007
 více
1 - 3  > 
March 31, 2014 zavřít [X]
Průmyslová kluzná ložiska
Kluzná ložiska zůstávají pro svoji jednoduchost, snadnější montáž, demontáž či opravy a zejména schopnost přenášet nárazová zatížení velmi důležitou součástí u mnoha strojů. Kluzná ložiska se vyrábějí z různých materiálů, např. bronzu, slinutého bronzu, kompozitu PTFE apod.
March 27, 2008 zavřít [X]
Koncepce služeb ABEG také v České republice
Koncepce služeb ABEG a počítačový program Quickfinder Professional mají již své zastoupení i v České republice. Na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava byla dne 17.3.2008 představena činnost a nabídka skupiny ABEG-Holding.

 Na přednášce, kterou vedl p. Dr. Krystian Ternka, manažer pro východní Evropu, byly studentům a vzdělávacím pracovníkům představeny možnosti a novinky v oblasti valivých ložisek a lineární techniky při využití inovační metody ABEG a softwaru Quickfinder Professional, využitelného při konstrukci strojů.

 Mezi hlavní body semináře, který se uskutečnil pod patronací p. prof. Horsta Gondeka, patřily tyto oblasti:
1) ABEG – koncepce pro komplexní pořizování ložisek a inovační metoda projektování strojních součástí
2) Příklady použití ABEG na základě valivých ložisek
3) Příklady výpočtů s programem Quickfinder
4) Novinky v technologiích valivých ložisek - mazání, těsnění, povrchové  opracování
5) Quickfinder Professional -  počítačový CAD program

 Na základě představených možností byla dohodnuta další spolupráce s Technickou univerzitou Ostrava. Pedagogičtí pracovníci projevili zájem o využití softwaru Quickfinder Professional při vzdělávací práci se studenty. Po podepsání dohody o bezplatném využití
Quickfinder Professional pro pedagogické účely bude možné tento software na škole používat.

December 17, 2007 zavřít [X]
Samostavitelná naklápěcí ložiska pro vysoké výkonnostní požadavky
Ložiska s válcovými tělesy se vyznačují formovatelností korpusu valivého ložiska a jsou vhodná pro použití v mechanických nasazeních s vysokým zatížením.

Spektrum produktů lze rozdělit do různých typů ložisek:  např. válečková, kuželíková, soudečková, axiální, apod. Tato ložiska patř již dlouho k portfoliu výrobků u  Findling Wälzlager. Dle technického vývoje jsou soustavně přijímány další novinky.
 
Do jaké míry mohou uživatelé z těchto  „novinek“ profitovat, lze při určení potřebné výkonnostní třídy, podle postupů ABEG, rychle a snadno zjistit. Základem je zde rozdělení produktů do čtyř výkonnostních tříd ABEG: Premium, Supra, Eco a EasyRoll. Kde je požadována nejvyšší zatížitelnost a kde může docházet k chybám v souososti z důvodu průhybu hřídelí, bývají zvolena soudečková ložiska, např.  ve stavebních strojích, hnacích mechanismech, ve výrobě papíru, vstřikovacích a válcovacích strojích, jeřábech a v jiných oblastech těžkého strojírenství.  Vysoká únosnost bývá dosažena skrze dvě paralelní  valivé dráhy s velkým průměrem a s co největším počtem kontaktních bodů mezi valivým tělesem a vodícím kroužkem. Kulovitá forma valivé dráhy vnějšího kroužku umožňuje úhlovou nastavitelnost, jakož i možnost pojmout jak radiální tak i axiálního zatížení.
Chyba v souososti vpředem dané oblasti od 1,5 -2 stupně vede k malým funkčním defektům nebo  škodám s ohledem na životnost.
Právě v těchto případech bývají díky technickým inovacím dosahována stále nová zlepšení výkonnosti, ale také vylepšení v konstrukci klecí (k dispozici jsou provedení klecí : ocel, plast – polyamid, mosaz). Tato vylepšení vedou k vyšší životnosti.
Hlavním kritériem pro životnost je však kvalita oceli valivého ložiska; nové slitiny a zkušenosti zpracování umožňují, že standardní produkty jsou projektovány až do 200°C provozní teploty.
 
Dobrý, lepší, Premium -  nikdo nepřináší více
Findling Wälzlager rozšířil svůj sortiment o novou generaci soudečkových ložisek v ABEG-výkonnostní třídě Premium. Tato ložiska nabízí nejvyšší únosnost na trhu a lze je doporučit všem uživatelům, u kterých tyto produkty patří k rozhodujícím součástem nějakého zařízení.  Často však nebývá možná životnost produktů třídy Premium zcela využita. Zde se nabízí použití ložisek třídy Supra nebo Eco, které optimalizují ekonomickou efektivnost při splnění požadovaných výkonnostních parametrů, neboť mezi výkonnostními třídami existují výrazné rozdíly v nákladech na pořízení. Také u produktů Supra byl sortiment doplněn o nové E-provedení a o provedení pro vibrační stroje. Utěsněná soudečková ložiska v provedení 2RS chrání ložisko  před nečistotami a jsou v běžných případech předmazaná a nevyžadují údržbu.  Toto je také zajímavý aspekt z hlediska hospodárnosti, protože obdržíte tuk již v ložisku a snížíte tak spotřebu maziva.